تندیس جشنواره اطلاعاتی سرفرازان گمنام

پيلکسي گلاس شفاف 15mm و 10mm - پلاک برنجي حک شده و رنگ شده هر دو پلاک با روکش پلي استر پوشيده شده است

یادبود بیست وچهارمین دوره مسابقات قرآن کریم

سعي شده در تمامي حجم ها حالت گنبدي (نماد مذهب) لحاظ گردد.

تندیس چهارمین جشنواره موسیقی جوان

چوب گردو و ابزار خورده با روکش پلي استر - آرم از دو صفحه تشکيل شده که بوسيله 20 عدد ميکرو پيچ و پين به هم وصل گرديده و صفحه و پلاک پرداخت شده و آب طلا داده شده است