تندیس چهارمین جشنواره موسیقی جوان

چوب گردو و ابزار خورده با روکش پلي استر - آرم از دو صفحه تشکيل شده که بوسيله 20 عدد ميکرو پيچ و پين به هم وصل گرديده و صفحه و پلاک پرداخت شده و آب طلا داده شده است
  • شرح محصول

(وزارت ارشاد  بهمن ۱۳۸۱ )

چوب گردو و ابزار خورده با روکش پلی استر – آرم از دو صفحه تشکیل شده که بوسیله ۲۰ عدد میکرو پیچ و پین به هم وصل گردیده و صفحه و پلاک پرداخت شده و آب طلا داده شده است