یادبود بیست وچهارمین دوره مسابقات قرآن کریم

(اوقاف و امور خيريه 1381) سعي شده در تمامي حجم ها حالت گنبدي (نماد مذهب) لحاظ گردد. ساعت قابل تعمير و تعويض باطري است و پلاکها با روکش پلي استر روکش شده اند