(وزارت ارشاد  بهمن ۱۳۸۱ )

چوب گردو و ابزار خورده با روکش پلی استر – آرم از دو صفحه تشکیل شده که بوسیله ۲۰ عدد میکرو پیچ و پین به هم وصل گردیده و صفحه و پلاک پرداخت شده و آب طلا داده شده است

ادامه مطلب