طی توافق با بانک آینده، مسئولیت طراحی و ساخت، نصب و تعمیرات سایبان خودپردازهای بانک آینده در سراسر کشور به شرکت کوه نور سپرده شده است

همچنین انجام و آماده سازی سیستم شامل نصب ارت، کابل کشی برق، نصب انواع فیوز و تبدیل ها جهت راه اندازی خودپردازها نیز توسط ما انجام میشود
تاکنون بیش از ۴۸۰ سایبان برای خودپردازهای بانک آینده اعم از شعبه های بانک یا اصناف پذیرنده خودپرداز در سراسر کشور نصب شده استphoto_2016-10-09_12-47-22

ادامه مطلب