(وزارت اطلاعات ۱۳۸۰)

پیلکسی گلاس شفاف ۱۵mm و ۱۰mm – پلاک برنجی حک شده و رنگ شده

هر دو پلاک با روکش پلی استر پوشیده شده است

ادامه مطلب